Gıda Güvenliği ve Hijyen Uygulamaları

 

Üretim;

 


 • Üretimde işleme alınan tüm hammaddeler belirlenmiş kritik kontrol noktalarından geçiriliyor. Sıcaklık kontrolleri ile mikrobiyal üremenin durdurulduğundan ve

 • Çiğ tüketilecek ürünler yıkama sonrasında belirlenen yasal limitlerde klorlama işlemine tabi tutulmaktadır. Bu şekilde yıkama sonrası olası mikrobiyal etkiler yok edilmektedir.

 • Üretilen tüm yemeklerden ve kullanılan sulardan aylık periyotlarda numune alınarak özel akredite laboratuvarda analiz yapılarak, son tüketici sağlığına etkisi kontrol altına alınmaktadır.

 • Üretimde kullanılan tüm ekipmanlar talimat doğrultusunda temizlik ve dezenfeksiyon işlemine tabii tutulmaktadır. Ekipmanlardan rutin dışı numuneler alınarak ekimlerle mikrobiyal üremeler takip edilmektedir. •  
 •  

 

 

 

 

 

Personel;

 

 


 • USLA bünyesinde çalışmakta olan tüm personeller Sağlık Bakanlığı’nın 6 aylık periyotlarda özel sağlık testine tabii tutulmaktadır.

 • USLA’ya giriş yapan personellerin Covid-19 önlemleri çerçevesinde vücut sıcaklıkları ölçülerek olası yayılmanın önüne geçilmektedir.

 • Çalışan tüm personellerimiz, 30 dk’lık periyotlarda el yıkama yapmaktadır. Aynı zamanda, her 30 dk’lık periyotlarda eldiven değişimi sağlanmaktadır. El yıkama etkinliği, personellerden el numunesi alınarak Swap ekimi yöntemiyle takip altında tutulmaktadır.

 • Tüm personellere kişisel hijyen eğitimi verilerek personel bilinci geliştirilmektedir. Ayrıca, üretimde olası bulaşmaların önüne geçilmektedir. •  
 •  

 

 

 

 

 

Ambalajlama-Paketleme;

 

 


 • Kullanılan tüm ambalajlar, gıda ile temasa uygun olarak üretildiğine dair kalite belgeli üreticilerden temin edilmektedir.

 • Paketlenen yemeklerde minimum personel görevlendirme ilkesi benimsenerek, çapraz bulaşmaların önüne geçilmektedir.

 • Paket yemekler kapakları özel ısıtıcılı makinalarla kapatılmakta, dışarıdan gelebilecek mikrobiyal risklere karşı hava ile teması kesilmektedir.

 • Kullanılan tüm paketler kullan-at ilkesi benimsenerek, Covid-19 bulaşmasına karşı önlem niteliği taşımaktadır. •  
 •  

 

 

 

 

 

Sevkiyat;

 

 


 • Tüm yemekler günlük temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanan araçlar ile sevk edilmektedir.

 • Sevk edilecek yemek sıcaklık prosesine göre Frigo Frig araçlar ile (+ 4 C) de son tüketiciye ulaşması sağlanmaktadır.

 • Sıcak sevk edilecek ürünler Termoboxlarda sıcaklığı muhafaza edilecek şekilde 65 C üzerinde sevki sağlanmaktadır. Kullanılan özel ısı izolasyonlu termobakslar ile yemeklerin sıcaklığı 8 saate kadar istenilen sıcaklıklarda muhafaza edilebilmektedir.

 • Sevkiyatta görevlendirilen personelimize özel Gıda Güvenliği eğitimi verilmektedir. •  
 •